Põllumajandusminis­teeriumi eelnõu järgi võib farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha hakata müü­ma aasta ringi väikses koguses otse farmist ning lisaks rümpadele on lubatud müüa ka siseelundeid. 

BNS, Postimees, 28.04.2014