Põllumajandusloomade identifitseerimist reguleerib põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrus nr 128 “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” (RTL, 29.12.2009, 98, 1457).

Täpsem info kõrvamärkide ja nende tellimise kohta Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Kreutzwaldi 48A, Tartu
telefon 738 7762
faks 738 7755
e-post myyk[A]jkkeskus.ee