Kuni 2013.aasta lõpuni kehtib veel senine metsanduslike toetuste süsteem, kuhu kuuluvad ka Euroopa Liidu metsatoetused, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist. Käimas on järgmise perioodi 2014-2020 arengukava arutelud ja ettepanekute tegemine, millega Eestis soovitakse vähendada metsanduse rahastamist. Põllumajandusministeerium taotleb metsatoetuste arvelt rohkem vahendeid põllumajandustootmisse.

Raha jagamine, selle olemasolu või vähesus tekitab alati pingeid. Kas on tulemas metsaomanike ja põllumeeste vahelise vaenu õhutamise ajastu? Kumb on rohkem maamees ja kes annab suurema panuse maaelu arengusse? Talumetsaomanik kuulub kindlasti nende hulka.

Milliseid tegevusi või loodusväärtuste hoidmist on metsaomanikele nimetatud meetme kaudu siiani toetatud:

Natura 2000 metsa säilitamist, noore metsa hooldamist, metsatarvikute ja töövahendite soetamist, metsakahjustuste taastamist ning metsatulekahjude ennetamist.

Mul pole andmeid, kui suures mahus neile tegevustele kokku toetusraha kulub (seda teab Erametsakeskus ja PRIA), sest olen tavaline erametsaomanik ega peagi kõiki üleriigilisi rahanumbreid teadma. Vajalikul määral olen siiski kursis tegevustega, millele ise toetust olen taotlenud (noorendike hooldus, võsalõikurid).
 

Loe artiklit edasi  Maalehest  (23.10.2012)