MES nõuandeteenistuse juhtpõhimõtted

Nõuandesüsteemi ja maaettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamiseks peab MES nõuandeteenuste pakkumise juures oluliseks teenuse kvaliteeti, kliendi rahulolu, teenuse vastavust hinnale ning ühtsete põhimõtete alusel toimivat nõustamisteenust.

Nõustamisteenuste osutamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

Professionaalsus– väljendub konsulendi erialastes teadmistes, metoodilistes oskustes, suhtumises ja käitumises ning konsulendi kutse-eetika järgimises, eeldab valmisolekut uute teadmiste omandamiseks ja meeskonnatööks.

Kliendikesksus– on suhtumine, mille puhul lähtutakse kliendi vajadustest ja võimalustest ning leitakse koos kliendiga tema vajadustele kõige efektiivsem lahendus. Konsulent lähtub oma soovituste andmisel alati sellest, et soovitatavate muudatuste rakendamine peab looma kliendile lisaväärtust ning tõstma kliendi konkurentsivõimet.

Kompleksne lähenemine– pakutakse terviklikku lähenemist kogu kliendi  (majandus)tegevusele, sageli eeldab see mitme konsulendi koostööd.

Kõrge kvaliteet– tagatakse kaasaegsete teadmiste, teadustulemuste ja kogemustega arvestamisega, soovituste arusaadavuse, rakendatavuse ning tulemuslikkusega.

Konfidentsiaalsus– konsulendid tagavad kliendiga seotud informatsiooni konfidentsiaalsuse.