Ühise tegutsemise kokkulepe (ÜTK)

Ühise tegutsemise kokkuleppega liitunud

ÜTK 27.03.2013 koosoleku materjalid:

Protokoll

Hanna Kreeni ettekanne

Raul Rosenbergi ettekanne

ÜTK lõpetamine

ÜTK 05.12.2012 koosoleku materjalid:

Protokoll ja osalejad

Andres Vinni ettekanne

ÜTK 05.09.2012 koosoleku materjalid:

Protokoll

Raul Rosenbergi ettekanne

ÜTK 06.06.2012 koosoleku materjalid:
Protokoll

ÜTK 29.03.2012 koosoleku materjalid:
Protokoll

Nõuandeorganisatsiooni asutajate 07.12.2011 koosoleku materjalid:
Protokoll

ÜTK 18.10.2011 koosoleku materjalid:
Protokoll

ÜTK 05.09.2011 koosoleku materjalid
Protokoll (sisaldab ka hääleõiguslike osavõtjate ja külaliste nimekirja)
Nõuandeorganisatsiooni asutamine ja asutamislepingu koostamise põhimõtted (Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus)

ÜTK 06.06.2011 koosoleku materjalid:
Protokoll
Hääleõiguslikud osavõtjad ja külalised
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemi arengukava, tegevuskava ja eelarve aastateks 2012-2020 (Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Nõuandeorganisatsiooni asutamise ja asutamislepingu koostamise põhimõtted (Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Enesetäiendamise meetmetest konsulentidele (Thea Kaurla, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
2012. aasta tegevused ja eelarve arutelu (Thea Kaurla, Maaelu Edendamise Sihtasutus)

ÜTK 11.03.2011 koosoleku materjalid:
Protokoll
Hääleõiguslikud osavõtjad
Külalised
Ootused ühise tegutsemise osas ja võimalused ühisesse tegutsemisse panustada (Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Eesti külaliikumine Kodukant (Kaie Toobal, Kodukant)
Leader-meetme rakendamine Eestis (Deiw Rahumägi, Leader Foorum)
Maakondliku nõuandekeskuse ootused ühise tegutsemise osas ja võimalused ühisesse tegutsemisse panustada (Arvo Aller, Ida-Virumaa Talupidajate Liit Viru Nõuandekeskus)
Ühise tegutsemise kokkuleppe reglement (Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Arengukava (Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus)
Nõuandeteenistuse eelarve ja tegevused 2011 (Thea Kaurla, Maaelu Edendamise Sihtasutus)