Nõu saamiseks tasub pöörduda konsulendi või nõustaja poole. Allpool olevas tabelis on Maaelu Edendamise Sihtasutusega lepingulises suhtes olevate kehtivat kutsetunnistust omavate konsulentide kontaktid, kelle pakutava nõuandeteenuse kasutamisel on tootjal võimalik taotleda nõuandetoetust. Konsulendi kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida Kutsekoja kodulehelt.
Lisaks Maaelu Edendamise Sihtasutusele pakuvad nõuandeteenuseid ka teised kutsetunnistusega konsulendid.

KonsulentValdkonnadPiirkonnadhf:tax:valdkondhf:tax:piirkonnad

Aivar Pedaspuu
Konsulent
502 1260
metsatugi[A]gmail.com

Metsandus, Nõuetele vastavusKesk-Eesti, Põhja-Eestimetsandus nouetele-vastavuskesk-eesti pohja-eesti

Alvar Timmi
Konsulent
513 3983
alvar[A]raplataluliit.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineRaplamaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemineraplamaa

Andres Tamla
Konsulent
5650 1056
andrestamla[A]hotmail.com

Mesindusüle Eestimesindusule-eesti

Angelika Nöps
Konsulent
5308 9961
angelika.nops[A]mes.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineJõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, üle Eesti, Võrumaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotleminejogevamaa polvamaa tartumaa ule-eesti vorumaa

Ants Kuks
Konsulent
5665 9365
ants.kuks[A]gmail.com

Lambakasvatusüle Eestilambakasvatusule-eesti

Christel Mölder
Konsulent
508 3373
christel.molder[A]gmail.com

TaimekasvatusPärnumaataimekasvatusparnumaa

Ell Sellis
Konsulent
5238902
selliseell[A]gmail.com

Lambakasvatus, Nõuetele vastavusüle Eestilambakasvatus nouetele-vastavusule-eesti

Enel Hakmann
Konsulent
509 9836
enel.hakmann[A]gmail.com

LambakasvatusKesk-Eesti, Põhja-Eestilambakasvatuskesk-eesti pohja-eesti

Harry Pütsepp
konsulent
507 7623
harry.putsepp[A]metsauhistu.ee

Metsandusüle Eestimetsandusule-eesti

Helle Rohtla
Konsulent, mentor
5664 1686
helle.rohtla[A]gmail.com

Bioohutuse meetmed – sigade Aafrika katk, Mahetaimekasvatus, Mentorlusteenus, Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotlemineJärvamaabioohutuse-meetmed-sigade-aafrika-katk mahetaimekasvatus mentorlusteenus nouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotleminejarvamaa

Hillar Kalda
Konsulent
515 7133
kaldahillar[A]gmail.com

Lambakasvatus, Nõuetele vastavusüle Eestilambakasvatus nouetele-vastavusule-eesti

Jekaterina Näälik
Konsulent
5669 9168
kati.naalik05[A]gmail.com

Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotlemine, Töötervishoid ja tööohutusSaaremaanouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotlemine tootervishoid-ja-tooohutussaaremaa

Kaie Ilves
Konsulent
56 927 554
kaieilves[A]gmail.com

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineIda-Virumaa, Lääne-Virumaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemineida-virumaa laane-virumaa

Katrin Tähepõld
Konsulent
51 990 237
katrintahepold[A]gmail.com

Lambakasvatus, Nõuetele vastavusüle Eestilambakasvatus nouetele-vastavusule-eesti

Laine Kallaste
Konsulent
527 5100
lainekallaste[A]hot.ee

Bioohutuse meetmed – sigade Aafrika katk, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotleminePärnumaabioohutuse-meetmed-sigade-aafrika-katk mahetaimekasvatus nouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotlemineparnumaa

Lea Toompuu
Konsulent
53 464 675
toompuulea[A]gmail.com

Lihaveisekasvatus, Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemine, VeisekasvatusSaaremaaloomakasvatus-lihaveisekasvatus maaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemine veisekasvatussaaremaa

Leini Ots
Konsulent
5668 5023
leeniots[A]hot.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineJärvamaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotleminejarvamaa

Lembit Ostra
konsulent
52 23 599
lembit[A]konsulent.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Mentorlusteenus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineüle Eestimaaettevotlus-ja-finantsmajandus mentorlusteenus nouetele-vastavus toetuste-taotlemineule-eesti

Liia Lust
Konsulent
52 35 115
liia[A]kamari.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineJõgevamaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotleminejogevamaa

Liilia Tali
Konsulent
510 0490
liilia.tali[A]gmail.com

Lambakasvatusüle Eestilambakasvatusule-eesti

Lilia Kulli
Konsulent
5567 2261
lilia.kulli[A]gmail.com

Bioohutuse meetmed – sigade Aafrika katk, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotlemine, Töötervishoid ja tööohutusüle Eestibioohutuse-meetmed-sigade-aafrika-katk mahetaimekasvatus nouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotlemine tootervishoid-ja-tooohutusule-eesti

Mai Vaher
Konsulent
513 6756
maivaher[A]gmail.com

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemine, Töötervishoid ja tööohutusSaaremaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemine tootervishoid-ja-tooohutussaaremaa

Maire Tõrra
Konsulent
5348 4953
mairetor[A]gmail.com

Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotlemineTartumaa, üle Eestinouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotleminetartumaa ule-eesti

Margus Kopp
Konsulent
505 1066
marguskopp[A]gmail.com

Aiandus, MentorlusteenusTartumaaaiandus mentorlusteenustartumaa

Marika Oeselg
Konsulent
513 6242
marika.oeselg[A]gmail.com

Lihaveisekasvatus, Veisekasvatusüle Eestiloomakasvatus-lihaveisekasvatus veisekasvatusule-eesti

Marika Parv
Konsulent
5349 9454
marikaparv[A]gmail.com

Aiandus, Mentorlusteenus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineLõuna-Eestiaiandus mentorlusteenus nouetele-vastavus toetuste-taotleminelouna-eesti

Piret Arvi
Konsulent
520 5853
piret.arvi[A]metsaareng.ee

MetsandusLõuna-Eestimetsanduslouna-eesti

Peep Pihlak
konsulent
508 6989
peep.pihlak[A]eesti.ee

Metsandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineüle Eestimetsandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemineule-eesti

Peeter Balõnski
Konsulent
5118663
peeter.balonski[A]pikk.ee; pbalonski[A]gmail.com

Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemine, Nõuetele vastavusüle Eestiaia-pollu-ja-metsasaaduste-vaiketootlemine nouetele-vastavusule-eesti

Peeter Lääne
Konsulent
5624 0049; 433 3608
peeter[A]vpnu.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineViljandimaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemineviljandimaa

Priit Põldma
Konsulent
506 6882
ppoldma[A]gmail.com

Aiandusüle Eestiaiandusule-eesti

Sirje Madisson
Konsulent
5549 753
sirjemadisson[A]hot.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemineVõrumaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotleminevorumaa

Sulev Kübar
Konsulent
516 8186
sulev[A]nouanne.ee

Mentorlusteenus, Nõuetele vastavus, Veisekasvatusüle Eestimentorlusteenus nouetele-vastavus veisekasvatusule-eesti

Tiina Sisa
Konsulent
515 9578
tiina.sisa[A]mail.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Toetuste taotlemineViljandimaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus toetuste-taotlemineviljandimaa

Triin Luksepp
Konsulent, mentor
5303 7453
triin[A]aakri.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Mentorlusteenus, Toetuste taotlemineüle Eestimaaettevotlus-ja-finantsmajandus mentorlusteenus toetuste-taotlemineule-eesti

Ulvi Ajalik
Konsulent
5660 8028
ulvi.ajalik[A]mail.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotleminePõlvamaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotleminepolvamaa

Ulvi Moor
Konsulent
5554 0575
ulvi.moor[A]gmail.com

AiandusKesk-Eesti, Lõuna-Eestiaianduskesk-eesti louna-eesti

Ülo Kriisa
Konsulent
5084016
ylo.kriisa[A]pikk.ee;ylo.kriisa[A]mail.ee

MetsandusJõgevamaa, Tartumaametsandusjogevamaa tartumaa

Vaike Nõu
Konsulent
524 2319
vaike.nou[A]mail.ee

Bioohutuse meetmed – sigade Aafrika katk, Lihaveisekasvatus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotlemine, Töötervishoid ja tööohutus, Veisekasvatusüle Eestibioohutuse-meetmed-sigade-aafrika-katk loomakasvatus-lihaveisekasvatus nouetele-vastavus toetuste-taotlemine tootervishoid-ja-tooohutus veisekasvatusule-eesti

Veeve Kaasik
Konsulent, mentor
5635 7949
veeve.kaasik[A]gmail.com

Bioohutuse meetmed – sigade Aafrika katk, Mentorlusteenus, Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotlemineSaaremaabioohutuse-meetmed-sigade-aafrika-katk mentorlusteenus nouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotleminesaaremaa

Väino Suigusaar
Konsulent
5050 939
vaino.suigusaar[A]mail.ee

MetsandusTartumaametsandustartumaa

Ülle Kuldkepp
Konsulent
522 7000
ylle.kuldkepp[A]hotmail.com

Metsandusüle Eestimetsandusule-eesti

Eva Tuusis
Konsulent
5344 9088
evatuusis[A]gmail.com

Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotleminePõlvamaa, Valgamaa, Võrumaanouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotleminepolvamaa valgamaa vorumaa

Rünno Viir
Konsulent
5138 384
rynno.viir[A]gmail.com

Metsandusüle Eestimetsandusule-eesti

Kaja Lääts
Konsulent
5249 446
kaja_laats[A]hotmail.com

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Toetuste taotlemineLõuna-Eesti, Viljandimaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus toetuste-taotleminelouna-eesti viljandimaa

Heiki Unt
Konsulent
Ida-Virumaa Talupidajate Liit
heiki[A]ivtl.ee
56260464

Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotlemineIda-Virumaanouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotlemineida-virumaa

Olavy Sülla
Konsulent
Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus
olavy[A]nouanne.ee
5660 5964

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Toetuste taotleminemaaettevotlus-ja-finantsmajandus nouetele-vastavus toetuste-taotlemine

Hillar Lilleste
Konsulent
Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus
hillar[A]nouanne.ee
5660 5975

Nõuetele vastavus, Taimekasvatus, Toetuste taotleminenouetele-vastavus taimekasvatus toetuste-taotlemine

Eero Jesmin
Konsulent
5237459
puidueero@gmail.com

MetsandusHiiumaa, Läänemaametsandushiiumaa laanemaa

Raldo Lorits
Konsulent
5201837
raldo.lorits@mail.ee

Metsandusüle Eestimetsandusule-eesti

Kalev Jaanson
Konsulent
5226485
kalev@kvelger.ee

MetsandusLääne-Virumaametsanduslaane-virumaa

Toomas Tõrra
Konsulent
5018038
toomas.torra@emu.ee

Nõuetele vastavus, TaimekasvatusLõuna-Eestinouetele-vastavus taimekasvatuslouna-eesti

Toomas Suik
Konsulent
5553 7101
suiktoomas[A]gmail.com

MetsandusKesk-Eesti, Põhja-Eestimetsanduskesk-eesti pohja-eesti

Arvo Aller
Konsulent
5662 4644
arvo[A]ivtl.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, TaimekasvatusIda-Virumaa, Lääne-Virumaa, Põhja-Eestimaaettevotlus-ja-finantsmajandus taimekasvatusida-virumaa laane-virumaa pohja-eesti

Liivi Pihlasalu
Konsulent
5649 2423
liivi[A]nouanne.ee

Maaettevõtlus ja finantsmajandusPärnumaamaaettevotlus-ja-finantsmajandusparnumaa

Kaja Piirfeldt
Konsulent
5665 7952
kajapiirfeldt[A]gmail.com

Maaettevõtlus ja finantsmajandusüle Eestimaaettevotlus-ja-finantsmajandusule-eesti

Enari Lumi
Konsulent
5911 8833
lumi.enari@gmail.com

Metsandusüle Eestimetsandusule-eesti

Ingrid Tapner
Konsulent
5660 3653
ingrid.tapner[A]gmail.com

Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Toetuste taotlemineIda-Virumaa, Lääne-Virumaamaaettevotlus-ja-finantsmajandus toetuste-taotlemineida-virumaa laane-virumaa