2020. aasta lisaeelarve vahenditest pakub Maaelu Edendamise sihtasutus põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele erinevaid kriisimeetmeid, mis aitavad leevendada koroonaviiruse levikust tulenevaid majanduslikke raskusi. https://www.mes.ee/covid-19-kriisimeetmed

Meetmete kogumaht on 200 mln eurot. Kriisist võimalikult kiiresti väljumiseks ning kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks pakub sihtasutus laenukäendusi ja laene.

COVID-19 laenukäendus ja laenud

Laenukäenduse ja laenude eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele.

Laenukäenduse ja laenude sihtgrupp on:

  • põllumajanduse esmatootjad,
  • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad,
  • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad,
  • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad, maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad,
  • hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu,
  • sihtasutused,
  • mittetulundusühingud.

 

KÄENDUS. Laenule vajaliku käenduse ulatuse otsustab krediidiasutus. Käenduse saamiseks esitab laenuandja sihtasutusele käenduse vormikohase taotluse.  Ettevõtjal endal pole üldjuhul täiendavaid toimingud teha tarvis. Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.
Sihtasutuse käenduse ulatus ja maksimaalne käendussumma ettevõtjale oleneb käenduse meetme tingimustest.

Loe COVID-19 laenukäenduse tingimusit siit: COVID-19 KÄENDUS

LAENUD. Laenu saamiseks tuleb täita laenutaotlus. Loe COVID-19 laenutingimusi siit: COVID-19 LAEN.

Kriisimeetmetest laenu ja käenduse taotlemist nõustavad maamajanduse konsulendid. Nõustamisteenus on tasuline ja kokkuleppel nõustajaga. Teatud juhtudel on võimalik kasutada MAK 2014-2020 nõuandetoetust kuni 50% teenuse maksumusest.

KONSULENT

KONTAKT

Ulvi Ajalik 56660 8028
ulvi@nouanne.ee
Triin Luksepp 5303 7453
triin@aakri.ee
Alar Lugu 501 9448
luxagry@gmail.com
www.luksagry.ee
Lembit Ostra 522 3599
lembit@konsulent.ee
Angelika Nöps 5308 9961
angelika.nops@pikk.ee
Alvar Timmi 489 4380; +372 513 3983
alvar.timmi@pikk.ee