Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandev nõukoda on sihtasutuse nõuandev organ sihtasutuse nõuandeteenistust puudutavates küsimustes. Nõukoda on moodustatud põllumajandustootjate ja põllumajandussaaduste töötlejate, teadus- ja arendusasutuste ning Maaeluministeeriumi esindajatest. Nõukoja tegevus on suunatud nõuandeteenistuse tegevuse eesmärgi saavutamisele, milleks on arendada nõuande kaudu jätkusuutlikku põllu- ja maamajandust Eestis.

Nõuandeteenistuse nõuandva koja koosseis:

 • Aret Vooremäe, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor; asendusliige Rando Värnik, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor
 • Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige;
 • Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees; asendusliige Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Liidu juhatuse liige;
 • Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor;
 • Helena Pärenson, Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna nõunik;
 • Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees;
 • Raimond Strastin, Eesti Aiandusliidu tegevjuht; asendusliige Raivo Külasepp, Eesti Aiandusliidu juhatuse esimees, Grüne Fee Eesti AS juhatuse liige;
 • Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja asetäitja;
 • Airi Vetemaa, Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige; asendusliige Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige.
 • Margus Voitk, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige, Kaasiku talu;
 • Mati Tuvi, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu liige; asendusliige Raul Maripuu, ETSAÜ nõukogu aseesimees, Valjala SK OÜ.

Nõuandva nõukoja esimees on Kalle Hamburg.

Nõukoja  põhiülesanne on kavandada nõuandeteenistuse tegevust, teha ettepanekuid nõuandeteenistuse juhtimiseks ning arenguks.

Nõuandetegevuse arengu suunamine toimub läbi:

 • nõuandeteenistuse jälgimise;
 • nõuandeteenistuse analüüsimise ja hinnangute andmise;
 • ettepanekute tegemise nõuandeteenistuse edasiseks arendamiseks, sealhulgas:
 • uute toetatavate nõustamisvaldkondade avamiseks ja nõuandetoodete väljatöötamiseks,
 • osalemiseks arendusprojektides, sh rahvusvahelistes projektides;
 • konsulentide koolitamiseks;
 • mentorite ja mentiide valikukriteeriumide kehtestamiseks ning mentorlussüsteemi korraldamiseks, sh tuleva aasta mentorklubi fookuse ja eesmärkide paika panemine;
 • kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamiseks.

Nõukoja ülesanneteks on ka:

 • sihtasutuse ja Maaeluministeeriumi vahel 01.07.2015 sõlmitud Käsunduslepingu nr 180 täitmise aruannete läbi arutamine enne nende esitamist Maaeluministeeriumile;
 • tegevuskava ja eelarve üle vaatamine, ettepanekute tegemine nende täiendamiseks ja parandamiseks;
 • konsulentide ja mentorite koolituskava kinnitamine;
 • Käsunduslepingu nr 180 lisa 1 punktides 13.2 –13.4 sätestatud nõustamisteenuste hindadest allahindluste rakendamise põhimõtete heakskiitmine;
 • tutvuda kord aastas kvaliteeditulemustega, anda hinnang kvaliteeditulemustele ning osaleda kvaliteedieesmärkide planeerimisel;
 • tutvuda kord aastas ülevaatega pakkumuses esitatud ja tegelikult osutatud nõustamisteenuste mahu, teenust osutavate konsulentide arvu ja konsulendi poolt aastas osutatud teenuste mahuga;
 • objektiivselt informeerida esindatavaid organisatsioone ja avalikkust nõuandeteenistuse arengutest;
 • vajadusel moodustada sisejuurdluse läbiviimiseks komisjon nõustamisteenuse osutamisega seotud vaiete ja kohtuasjade uurimiseks.

Nõuandva nõukoja koosoleku protokollid:
27.10.2015 koosoleku protokoll
13.01.2016 koosoleku  protkoll
01.12.2016 koosoleku protokoll
01.12.2017 koosoleku protokoll
16.01.2019 koosoleku protokoll 
04.12.2019 koosoleku protokoll