Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus”

20. mai 2022 09:45 - 16:45

Toimumisaeg 19.-20. mai 2022 (N /R)
Toimumiskoht
I õppepäev veebis BigBlueButton keskkonnas
II õppepäev Rakvere Farmid AS Viljandimaa Viljandi vald Ekseko
Koolitus on kahepäevane tervik ja eeldab mõlemal päeval osalemist reaalajas.

Veebiõppes osalemiseks vajate
1) kiiret internetiühendust
2) et arvutist kostaks heli ehk siis kõlarit või kõrvaklappe
3) veebilehitsejat Google Chrome, Firefox või Opera. NB! Internet Exploreriga BigBlueButton keskkond ei tööta.
Eeldame, et ühe seadme tagant ei jälgita koolitust mitmekesi.
Veebiruumi sisenemisel palume kindlasti kirjutada oma ees- ja perenimi.
Koolitusele eelnevalt pakume kindlasti ka ühe proovikohtumise aja, millal saab läbi katsetada tehnika toimimise.
Praktikapäevaks tuleb riietuda sobilikult, kummikud kaasa! Kellel võimalik, võtta praktika jaoks kaasa oma poltpüstol.

Ajakava koolituse I päeval
9.30 – 11.00 õppetöö
11.00 – 11.15 paus
11.15 – 12.45 õppetöö
12.45 – 13.15 paus
13.15 – 14.45 õppetöö
14.45 – 14.55 paus
14.55 – 16.25 õppetöö
Koolituse teise päeva ajakava täpsustub, orienteeruv saabumine praktikapaika kl 9.45.

Õpiväljundid
On saadud ülevaade
* Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
* Tapaloomade anatoomiast, füsioloogiast
* Tapaloomade käitumisest
* Tapaloomade stressist, loomade kannatustest, teadvuselolekust ja tundlikkusest
* Nõuetest loomade kohtlemisel tapamajas
* Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahenditest
* Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamisest
* Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamisest
* Uimastamise ja/või surmamise varumeetoditest
* Uimastamisseadmete üldhooldusest ja puhastamisest
* Tapaloomade veretustamisest, elusoleku tunnuste puudumise hindamisest
* Tapahügieenist
* Veretustamisnugade nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest
Praktiline õpe: poltpüstoli kasutamine surnud emistel ja õppefilm uimastamine, veretustamine.

Koolitajad
Riina Soidla, riina.soidla@emu.ee
Dea Anton, https://www.etis.ee/CV/Dea_Anton/est

Koolitus toimub teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.

Sihtrühm: Põllumajandustootja, täpsemalt
põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidiline isik juhtorgani liige või töötaja.

Registreerumisel palume kindlasti märkida ettevõte, mida esindate.

Registreerun koolitusele:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=18844&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Kohtade arv on piiratud.

Koolituse korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu
tel 731 3175, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee
https://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo