Eesti põllumajanduse areng on järjest intensiivsem, mis toob kaasa vältimatu vajaduse rakendada teadusuuringute tulemusi, pöörata senisest rohkem tähelepanu keskkonnahoiule ja säilitada inimväärne elukeskkond. Arenguga kaasnevad majanduslike tingimuste, seadusandluse ja poliitika pidev muutumine, samuti teadusuuenduste ja innovatsiooni rakendamine ettevõtluses. Euroopa Liiduga (EL) liitumine on toonud ettevõtetele kaasa muutusi, sest tuleb kohaneda EL-ga ühinemisest tulenevate nõuetega. Kõik eelnev toob kaasa vajaduse kvaliteetse, nõudlusele orienteeritud nõuandeteenuse järele, mis aitab ettevõtjatel teha tootmisotsuseid arvestades majanduslikke, keskkonna- ja sotsiaalseid nõudeid. Eelkõige vajavad kvaliteetse nõuandeteenuse osutamise ja teabe edastamise tugistruktuuri põllumajandustootjad ja teised maaettevõtjad. Nõuandeteenistus suudab nõustada nii suur- kui väikeettevõtjaid ja juba toimivaid ning alustavaid ettevõtteid. Meie konsulendid pakuvad erinevaid teenuseid ja välja on töötatud mitmeid nõuandetooteid.