Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse konsulendid nõustavad seoses lindude gripi jõudmisega Eestisse kodulindude kasvatajaid.

1. aprillist  – 30 mai 2017 ei olnud lubatud põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamine välitingimustes, välja arvatud juhul kui lindude seespidamine mõjutab oluliselt lindude heaolu ja tervist.

NB! Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem kui viiest surnud veelinnust või enam kui kümnest surnud metslinnust tuleb teavitada viivitamatult kohalikku veterinaarkeskust, veterinaararsti või Veterinaar- ja Toiduametit infotelefonil 605 4750.

Bioohutuse meetmete (lindude gripp) teemal nõustavad tasuta järgmised konsulendid:

Harjumaa –          Alvar Timmi, 513 3983
Hiiumaa –            Veeve Kaasik, 5635 7949
Ida-Virumaa –     Hiile Hiie, 505 0397
Järvamaa –          Helle Rohtla, 5664 1686
Jõgevamaa –        Leini Ots, 5668 5023
Läänemaa –         Lilia Kulli, 5567 2261
Lääne-Virumaa -Hiile Hiie tel: 505 0397, Helle Rohtla tel: 5664 1686
Pärnumaa –        Laine Kallaste, 527 5100
Põlvamaa –         Jüri Mets, 508 7589
Raplamaa –        Alvar Timmi, 513 3983
Saaremaa –         Veeve Kaasik, 5635 7949
Tartumaa –         Aigar Suurmaa, 5330 1024
Valgamaa –         Angelika Nöps, 5308 9961
Viljandimaa –     Karin Hüva, 514 8842
Võrumaa –          Marika Parv, 5349 9454
Lindude gripi info
Rohkem informatsiooni lindude gripi kohta saab www.linnugripp.ee

Küsimustele vastavad:

MES Nõuandeteenistuse  Tartu kontor 7 313 650
MES Viljandi kontor 6 484 920