Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus pakub pindala- ja MAK loomatoetuste taotlejatele 2. maist kuni 17. juunini 2022. a  TASUTA e-PRIA kasutamise juhendamist.

Alates 2. maist  saavad kõik toetuste taotlejad kuni 2 tundi tasuta  e-PRIA kasutamise juhendamist MES konsulentidelt. Konsulendid juhendavad kliente erinevate e-PRIA teenuste osas.

Juhendatakse

  • kliendiks registreerimisel
  • põldude ja niitude joonistamisel
  • põllumassiivide uute piiride deklareerimisel ja piiride muutmisel
  • pindalatoetuse taotluse täitmisel ja esitamisel

Teenuse sihtrühma kuuluvad põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja turustajad ning teised maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja isikud, kes soovivad taotleda PRIA vahendatavaid toetuseid.

2 h ulatuses tasuta teenust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Iga nõustatud kliendiga vormistatakse leping, kus on ülevaade teenuse pakkumisest. Kui nõustamine toimub telefoni teel või veebikeskkonnas, siis on vajalik digiallkirjastamise võimalus.

Soovitatav on nõustamisteenuse pakkuja poole pöörduda võimalikult varakult ja broneerida juhendamiseks aeg, kuna taotlusperioodil ei pruugi vabu aegu jaguda. Ühe taotleja arvestuslik nõustamise aeg on kuni kaks tundi.

Juhendamisele minnes tuleb kindlasti kaasa võtta ID-kaart ja teada selle paroole. e-PRIA kasutamiseks sobib ka Mobiil-ID. Klient peab juhendamisele minnes kandma kaitsemaski, jälgima 2+2 reeglit ning desinfitseerima käsi.

 

Lisainfo:
Meriliis Liiv
meriliis.liiv@pikk.ee
tel 5330 9171