Konsulentide poolt osutavad nõustamisteenused on mitmekülgsed ja pakuvad põllumeestele ning maaettevõtjatele hea võimaluse jagada vaev targa nõuga pooleks.

Saame olla abiks järgmiste nõustamisteenustega:

 • nõuetele vastavuse alane nõustamine;
 • toetuse taotlemise nõustamine;
 • tööohutuse ja töötervishoiu alane nõustamine;
 • spetsiifiline nõustamine traditsiooniliste põllumajandusvaldkondade tootmise, turustamise- ja majandusalastes küsimustes sh taime- ja loomakasvatus (veiste-, lamba- ja kitsekasvatus), aiandus (katmikala kultuurid, marjad, köögiviljad, alternatiivsed kultuurid), mesindus, maaparandus, metsamajandus,
 • spetsiifiline nõustamine mittetraditsioonilistes tootmisvaldkondades ja tegevusaladel, sh mitmekesistamine, mahepõllumajandus, saaduste töötlemine jms;
 • koostööle, ühistegevusele, kogukonna arengule ja kogemuste vahetamisele jm võrgustiku arendamisele suunatud teabe- ja nõustamistegevused;
 • keskkonnakaitse ja loodushoiu alane nõustamine;
 • ettevõtte majandamise; äriplaani koostamise juhendamise ja juhtimise alane nõustamine;
 • 2016. aastast hakkasime pakkuma ka mentorlusteenust.

Nõustamisteenuste tellimiseks on mitu võimalust:

 • helistada nõuandeteenistuse telefonile 6484 920;
 • valida endale sobiv konsulent;
 • pöörduda maakondlikku kontaktpunkti;
 • või täita tellimuse vorm.

MES nõuandeteenistusele väljastas AS Metrosert augustis 2017 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi, millega tunnistati nõuandeteenistus standardi ISO 9001:2015 nõuetele vastavaks.