Kilega istanduses on soovitatav sooja ja päiksepaistelise ilma korral korjata maasikad hommikul, sest päeval soojendab kuum must kile ka vilju, mis selletõttu on transpordiõrnemad. Soojad maasikad on pärast vedu leemetavad.

Marjade säilivusaeg on ühest ööpäevast nädalani. Säilivus oleneb eelkõige küpsusastmest korjamisel ja säilitustingimustest. Säilivust mõjutavad ka ilmastiku tingimused kasvuajal, toitainetega varustatus ja sordiomadused. Võib arvestada, et küpsed marjad säilivad 1..2 ööpäeva. Kui marjad korjatakse ¾ küpsena, s.o. helepunasena – siis on säilivus jahutuses kuni 7 päeva. Osaliselt küpsete viljade maitse ja välimus paranevad 2…4 päeva pärast korjamist, kuid ei saavuta kunagi võrdseid omadusi küpselt korjatud maasikatega. Korjamisel ja pakkimisel tekkinud muljumised annavad tunda 1…2 päeva möödumisel. Seetõttu on väiketootmises otstarbekas värskelt müüdavad korjata marjad kohe samadesse karpidesse, millega hiljem realiseeritakse. Suurte pindade puhul toimub korjamine liikuvatel lavatsitel ja siis on raske korjamisel sorteerida.

“Korja ise” on üks tootmise ja toodangu realiseerimise viise, kus tootmisel arvestatakse sellega, et tarbija korjab saagi ise. Sellise realiseerimise viisi puhul on oluline asukoht ja vajalik hea reklaam. Tavaliselt kujuneb aastatega oma kindel klientuur ja vastavalt vajadustele saab kujundada ka tootmist (viljelusviis, sordid). Võib kasutada ka erinevaid realiseerimisviise. Maasikasaagi esimesel poolel on suured viljad, mille eest saab ka kõrgemat hinda. Korjeperioodi teise poole saagi saab aga realiseerida “korja ise” viisil.

            

Maasikate erinevad küpsusastmed

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (oktoober 2014)