Maheviljeluse kohta on välja töötatud oma nõuded, mida tuleb jälgida. Nõrgemad taimed kahjustuvad enam, kui elujõulised ja seetõttu on olenemata viljelustehnoloogiast vajalik mullaviljakuse hoidmine ja väetamine vastavalt mullaanalüüsile ja sordi omadustele ning viljelusviisile. Maheviljeluse puhul kasutatakse ainult lubatud väetisi. Rajamiseelselt saab kasutada erinevaid orgaanilisi väetisi (verikompost, laudasõnnik, erinevad kompostid). Kasvu ajal võib kasutada kastmiseks Humistari, mis parandab mulla mikrofloorat, õhustatust ja vee kinnipidamisvõimet ning ergutab taimede juurdumist ja soodustab narmasjuurte arengut. Samuti on võimalik kasutada erinevaid granuleeritud looduslikke väetisi.

Maheviljeluses võib aga osutuda probleemiks taimekaitse, sest maasikataimedel on levinud erinevad haigused ja kahjurid, mille levik sõltub lisaks sordiomadustele aastate erinevatest tingimustest – hahkhallituse levik õitsemisaegsetest, kahjurite levik aga talve ja kevade tingimustest. Otseste kadude tõttu võib hävida suur osa saagist, kuid samuti on kaudsed kaod, mis seisnevad juurte kahjustuses, taime lehepinna vähenemises ja viljade kvaliteedi muutustes. Ennetavatest abinõudest on kasutusel multšid, üherealine istutus, taimede suurem vahekaugus reas (50 cm). Teisel saagiaastal on vaja saagikoristuse järel lehed hävitada niitmise või põletamise teel. Lehtede põletamisel on osutunud sobivaks spetsiaalse leegitaja kasutamine. Katsetamisel on hahkhallituse tõrje entomovektor-tehnoloogiaga. See on biotõrje meetod, mis ühendab endas tolmeldamist ning taimekaitset. Bioloogilisi taimekaitse preparaate viivad õitele mesilaselaadsed putukad, kes otsides nektarit ja õietolmu, viivad oma kehakarvade ja jalgade külge jäänud preparaadi ainult taimeõitele, tänu millele väheneb preparaadi kulu ning taimede lehed, varred ja mullapind jäävad puhtaks. Sellise tõrjeviisiga on ka teine efekt – parema tolmeldamise järel on suurenenud ka viljamass. Kahjurputukate tõrjel on levinud NeemAzal.

Leegitajaga lehtede põletamine saagikoristuse järel

Mesilastega hahkhallituse tõrjumisel kasutatakse mesitarude ees spetsiaalseid spensereid, läbi mille mesilased väljuvad üle pulbri ja tagasi saavad puhtast avast.

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (oktoober 2014)