• Ilus, L. 1988. Maasikas. 159 lk.
  • Kivistik, J. 2014. Puuvilja- ja marjasordid. 224 lk.
  • Libek, A., Eskla, V. 2012. Maalehe maasikaraamat. Tallinn: Maalehe Raamat
  • Klaas, Liidia; Kahu, Kersti; Libek, Asta-Virve; Kaldmäe, Hedi (2009). Effects of foliar applied fertilizers and removal of runners on the yield and berry quality of strawberry cultivar ‘Polka’ on black plastic mulch. Horticulture and Vegetable Growing, 28(4), 71 – 80.
  • Moor, Ulvi; Mölder, Kaja; Põldma, Priit; Tõnutare, Tõnu (2012). Postharvest Quality of ’Sonata’, ’Honeoye’ and ’Polka’ Strawberries as Affected by Modified Atmosphere Packages. Acta Horticulturae (55 – 61).ISHS
  • Tõnutare, Tõnu; Moor, Ulvi; Mölder, Kaja; Põldma, Priit (2009). Fruit composition of organically and conventionally cultivated strawberry ‘Polka’. Agronomy Research, 7, 755 – 760.

Asta Libek ja Kadri Karp (oktoober 2014)