Maasikaistandiku saagikus sõltub taimede vanusest ja taimede arvust – üherealises istandikus on vähem taimi ja seega ka madalam saagikus. Frigotaimedelt saab esimesel aastal taimelt 200 g ja järgnevatel aastatel 600…800 g. Tootmises nii suurt saaki ei pruugi saada, sest realiseeritav saak on tavaliselt väiksem. Keskmiselt võib arvestada 5…12 t hektarilt.

Maasikatele on kehtestatud miinimumnõuded ja võttes arvesse iga klassi erinõudeid ja lubatud hälbeid, peavad kõikide klasside maasikad olema:

  • terved, kahjustamata,
  • veatud; tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või riknenud tooted ei ole lubatud,
  • puhtad, nähtavate võõrkehadeta,
  • värske välimusega, kuid mitte pestud,
  • taimekahjuriteta,
  • taimekahjurite tekitatud kahjustusteta,
  • tupplehtedega, tupplehed ja vars (kui see on küljes) peavad olema värsked ja rohelised,
  • ebatavalise pinnaniiskuseta,
  • võõra lõhna ja/või maitseta.

Maasikad peavad olema piisavalt arenenud ja küpsed. Maasikad peavad olema sellises valmimisastmes ja seisukorras, et need taluvad vedu ja käitlemist ning jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. Suurus määratakse kindlaks ristlõike suurima läbimõõdu alusel ja miinimumsuurus on ekstraklassis 25 mm, I ja II klassis 18 mm.

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (oktoober 2014)