Maasikasortide valik on rikkalik ja aastatega üsna muutuv. Valik tuleb teha vastavalt kasvatuseesmärkidele. Lõuna-Eesti tingimustes on sobinud varajase saagi saamiseks varajased sordid ‘Honeoye’, ‘Kent’ ja ‘Jonsok’.

Jonsok‘ on olnud parima talvekindlusega sort ja annab hea saagi, kui niiskustingimused ja väetamine on piisavad.

Honeoye‘ võib vajada lumevaesel talvel talvekatet.

Põhja- ja Kesk-Eestisse sobivad hilised sordid, mis looduslike tingimuste poolest seal veelgi hiljem valmivad kui Lõuna-Eestis. Hilise maasika hind jällegi tõuseb. Head hilisepoolsed sordid on ‘Senga Sengana’ ja ‘Bounty’.

Senga Sengana‘ on leplik kasvutingimuste suhtes ja annab head saaki ka kergetel muldadel, puuduseks on vastuvõtlikkus hahkhallitusele.

Bounty‘ annab head saaki raskematel toitaineterikastel muldadel, kergetel muldadel jääb saak tagasihoidlikuks.

Vanad tuntud sordid on soovitatavad eriti “korja ise” realiseerimisel. Näiteks tunnustatud sissetegemise sort on ‘Senga Sengana’ vilja läbiva tumeda värvuse tõttu. Käesoleval ajal on tootmises levinuimad keskvalmivad sordid ‘Polka’ ja ‘Sonata’. Sordi ‘Polka‘ omadusi on parandatud ristates seda varem väga levinud sordiga ‘Elsanata’ ja saadud meil praegu väga levinud sort ‘Sonata‘. Valmimiselt on need sordid ühesugused, kuid sordil ‘Sonata’ on viljad korjeperioodi jooksul ühtlasemad. 2013. aasta soovitussortimendis on soovitatud ärilistesse istandikesse sordid ‘Honeoye’, ‘Polka’, ‘Sonata’ ja perspektiivseteks on ‘Rumba’ ja ‘Florence’.

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (oktoober 2014)