Mustikaistandiku rajamisel alustatakse maaharimist sügisel künniga. Eesti mullastik-klimaatilistes oludes on soovitatav sügiskünd teha oktoobri lõpuks. Sügisene maaharimine sõltub eelkultuurist. Umbrohtunud (harilik orashein, pujud, põldohakas, põldpiimohakas) teraviljapõllud vajavad koorimist randaaliga. Sellisel juhul küntakse sügiskünniperioodi lõppfaasis, s.o oktoobri teisel-kolmandal dekaadil. Eelnevalt purustatakse rohukamar (randaaliga kahes suunas) või hävitatakse taimik herbitsiididega. See soodustab sügisel orgaanilise aine lagunemist ja muudab seega vabanenud toiteelemendid taimedele kättesaadavaks. Marjaistandiku puhul piisab 22…25 cm künnisügavusest. Sügisel küntud maa-ala kultiveeritakse kevadel. Selle järel on vaja läbi viia umbrohutõrje, milleks on mitu võimalust. Kui ei taheta kasutada herbitsiide (maheviljelus), siis toimub umbrohtude hävitamine eelviljade kasvatamisega või maaharimisega. Maad kultiveeritakse orienteeruvalt iga 2 nädala järel  ja seetõttu on umbrohtude selline tõrjeviis töömahukas. Kemikaalidega umbrohu hävitamisel on levinud lehe kaudu mõjuvad herbitsiidid (toimeaine glüfosaat), kulunormiga 5…7 l hektarile. Herbitsiidi lahusega pritsitakse pärast kultiveerimist kasvanud rohtu, kui umbrohi on ca 15 cm kõrgune. Glüfosaati sisaldavad preparaadid on süsteemsed –  mõjuvad ainevahetuse kaudu kogu taimele. Põld- ja piimohaka esinemisel lisatakse pritsimislahusele 0,75 l herbitsiidi Banvel 4S. Preparaatide toimet parandab pritsimislahusele karbamiidi ja kleepaine lisamine. Umbrohu pruunistumise järel võib alustada mullaharimisega. Vastavalt vajadusele kultiveeritakse 2…3 korda. Kultiveerimisel likvideeritakse kõik mikrolohud ja lahkukünnivao kohad, sest sinna koguneb kevadel lumesulamisvesi.

Autor: Kadri Karp (september 2014)