Istandiku rajamisel võib kasutada ühe-aastaseid kasseti– või kahe-aastaseid potitaimi. Väga head on ka kilerullides juurdunud taimed. Kui istiku oksad ei ole korralikult harunenud, siis lõigatakse oksad 5…10 cm pikkuseks, soodustamaks uute okste kasvu alumistest pungadest. Kasvuhoones kasvatatud taimed vajavad enne avamaale istutamist karastamist. Kasvukohale istutatakse pärast öökülmade ohu möödumist. Mullapalliga taimi võib istutada kogu vegetatsiooni perioodi jooksul. Septembris pole enam soovitatav istandikku rajada, kuna oht talvekahjustusteks on sel juhul suurem. Lisaks võib juurdumata taimedel esineda kevadel ka külmakergitusi. Enne istutamist jälgitakse, et muld oleks parasniiske. Eriti oluline on see turbaga peenardele istutamisel, sest turvas ei niisku kergelt ja seda enam, kui tegemist on kilemultšiga. Potid või kassetid uputatakse enne istutust korraks vette, et mullapall oleks täielikult märg.

Kilesse võib augud noaga lõigata , suurema istanduse puhul kasutatakse selleks pikema varre otsa konstrueeritud lõikurit. Taimede vahekauguseks peenras jäetakse 1 m ja taimed istutatakse mõni cm sügavamale, kui nad seni kasvasid. Kui kasutatakse orgaanilisi multše, multšitakse taimede read pärast istutamist. Kevadise istutamise korral väetatakse enne multši laotamist, kuid suve teisel poolel istutatud taimi väetatakse järgmisel aastal.

Kilerullis kasvatatud istikud

Autor: Kadri Karp (september 2014)