• Starast, M.; Karp, K.; Paal, T.; Värnik, R.; Vool, E. (2005). Kultuurmustikas ja selle kasvatamine Eestis. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.
  • Tairi Albert (2010) Influence of fertilisation and mulch on growth, yield and fruit biochemical composition of blueberries. (Väetamise ja multsi mõju mustikataimede kasvule, saagikusele ning viljade biokeemilisele koostisele), Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut (doktoritöö).
  • Marge Starast (2008) Influence of cultivation techniques on productivity and fruit quality of some Vaccinium and Rubus taxa (Kasvatustehnoloogiate mõju mustika (Vaccinium), vaarika ja pampli (Rubus) produktiivsusele ning viljade kvaliteedile), Tartu Ülikool (doktoritöö).
  • Merrit Shanskiy (2006) Some aspects of flower biology of lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) and velvet-leaf blueberry (V. myrtilloides Michx.); cultural management of lowbush blueberry and cranberry (Oxycoccus palustris Pers.) on exhausted milled peat areas (Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel ), Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut  (doktoritöö).