Tootmises on otstarbekas kasvatada sorditaimi, sest seemikute talvekindlus, saagikus ja marjade välimus on väga varieeruv. Käesoleval ajal on Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjoni poolt soovitatud: poolkõrge sort ‘Northblue’, mis on olnud tootmiskatsetes 1995. aastast ja osutunud sobivaks kasvatamiseks nii mineraalmullal kui ka turbaväljadel. Saak valmib juuli lõpus ja korjeperiood võib kesta augusti lõpuni. Kõrgetest mustikatest on EMÜ Rõhu katsejaama andmetel soovitatud sorte ‘Puru’, ‘Reka’ ja ‘Hardyblue’. Nende sortide saak valmib juuli teisel poolel ja saagi periood kestab augusti keskpaigani, korjeid on 4…5.

Seemikute marjad on erineva suuruse ja välimusega Tootmisse soovitatud ja Eestis levinuima sordi ‘Northblue’ marjad

Autor: Kadri Karp (september 2014)