• Parksepp, J. Vaarikad. Tallinn, Valgus, 1977. 141 lk.
  • Libek, A. jt. Vaarikas aias ja köögis. Tallinn, Maalehe Raamat, 2003. 183 lk.
  • Arus, Liina; Kikas, Ave; Kaldmäe, Hedi; Kahu, Kersti; Luik, Anne (2013). Damage by the raspberry beetle (Byturus tomentosus De Geer) in different raspberry cultivars. BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE, 29, 227 – 235.
  • Arus, L.; Luik, A.; Monikainen, M.; Kikas, A. (2011). Does mulching influence potential predators of raspberry beetle? . Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 61(3), 220 – 227.
  • Arus, Liina; Libek, Asta; Kikas, Ave (2008). Vaarikasortide võrdlev hindamine. Aiandusfoorum 2008.

Asta Libek ja Kadri Karp (september 2014)