Pärast õunapuude võrakujundamist esimestel aastatel jätkub iga-aastane hoolduslõikus, mis seisneb okste harvendamises ja tagasilõikuses. Võrast lõigatakse ära murdunud, vigastatud, ristuvad, püstised, võra sisse kasvanud ja kahvelharusid moodustuvad oksad. Liiga kaardus või püstise oksa kasvusuuna muutmisel lõigatakse see sobiva suunaga kõrvaloksani. Levinud on lõikamine puude puhkeperioodil. Saagi valmimisele ja kvaliteedile on oluline suvine lõikus, mille käigus eemaldatakse püstised võrsed. Vanemas kandeeas puid noorendatakse. Suuremad oksad lõigatakse siis 2…3 aastakasvu võrra tagasi sobiva kõrvalharuni.

Noorendamist ja võrakõrguse reguleerimist on hea teha juulikuus, sest siis ei hoogustu lõikekohas uute võrsete kasv. Lõikamisel ei jäeta tüükaid.

Reavahedes toimub rohukamara niitmine vastavalt vajadusele. Liiga kõrge rohi suurendab mullast aurumist,  seetõttu on soovitatav niita tihedamalt kui ainult enne saagikoristust. 1m laiune tüveümbrus hoitakse rohust puhas herbitsiidide või multšidega.

Reavahedes on rohukamar ja ridades on kasutatud herbitsiidi Võralõikus tootmisaias

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014