Pohli võib kasvatada freesturbaväljadel peenras, kus on mitu rida taimi. Ridade vahekauguseks sobib 20 cm. Hektarile kulub orienteeruvalt 50 000 taime. Mineraalmullal kasutatakse multše ja taimi võib kasvatada reas, mis lihtsustab hooldamist. Reas kasvatamisel võib reavahe olla 90 cm (või ka laiem, sõltuvalt reavahede hooldamisest) ja taimede vahe reas 33 cm. Multšidest sobib kilemultš ja enne kilepanekut laotatakse reakohale vakku turvas (vt mustikakasvatus). Soovitatav on planeerida ka kastmissüsteem. Mustikataimedel on kasvukohale pohladega sarnased nõuded ja seetõttu võib pohli kasvatada koos aedmustikaga peenras vaheldumisi. Pohlataimed on lühema eluaega, kuid varasema saagikusega ja nii võib hiljem taimed likvideerida, kui mustikapõõsad on suureks kasvanud.

Pohlataimed kaheaastases istandikus koos aedmustikaga.

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (sügis 2014)