Pohlasaagiks võib arvestada põõsa kohta 140…150 g. Tootmisistandikest on välismaal saadud suvise ja sügisese saagi korral 7…10 tonni hektarilt. Rootsis on saagid olnud suure varieeruvusega – 2,5…8,9 tonni hektarilt.

Pohlasaak kilemultšiga istandikus teisel aastal.

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (sügis 2014