Sportlik-kultuuriline kasutamine on  maailmas kõige rohkem levinud hobuste kasutamisviis. Enamasti on tegemist vaba aja sisustamise võimalusega:

  • ratsamängud, võidujooksud jm. Näiteks: polo, rodeo voltizeerimine;
  • ratsasport – koolisõit, takistussõit, maastikusõit, galopivõistlused ja kestusratsutamine;
  • jahiratsutamine – mänguline võistlus, kus aetakse taga kujuteldavat jahilooma;
  • traavivõistlused;
  • rakendisõit – vigursõit hoburakendiga;
  • folklooriüritused – ratsaparaadid, härjavõitlused, Viini ratsaspordikool.

Pidepunkte ratsaspordis (autorid Siim Nõmmoja, Riina Pill, Madeleine Tults)

Ratsasport kui sõna tähistab üldist terminit. Ratsaspordi all mõistetakse erinevaid hobuste ja inimese koostöös toimivaid spordialasid, kuid palume seda mitte segi ajada traavispordi ja hobuste võiduajamistega.

Tuntuim, maailmas enim harrastatav ja üks kaheksast FEI (Federation Equestrian International) ametlikust võistlusalast on takistussõit (jumping), kus ratsanik ja hobune ületavad võistlusväljakule asetatud takistusi. Tuntuselt järgnevad on koolisõit (dressage), kus põhirõhk hobuse liikumiste koordineeritusel ning kolmevõistlus (eventing). Viimane sisaldab endas nii kooli- kui takistussõitu, lisaks maastikusõitu ehk krossi, kus ületatakse nn. looduslikke takistusi. Nimetatud kolm ala kuuluvad ka olümpiamängude programmi. Kõikidel FEI patronaaži all korraldatavatel ratsaspordi aladel on ülimuslik hobuste heaolu!

Ametlikest ratsaspordi aladest saame nimetada veel kestvusratsutamist, voltižeerimist ja rakendisporti.

  • Kestvusratsutamises (endurance), mida Eestis on nimetatud ka rännakuks, läbitakse arvestatava pikkusega vahemaid (30 – 160 km), kus põhitähtsaks on hobuse vastupidavus ja taastumine. Viimastel aastatel on eestlased ka sel spordialal lülitunud rahvusvahelisse konkurentsi.
  • Voltižeerimine on lihtsamalt öeldes võimlemine hobuse seljas, kes  jookseb galoppi 15 m ringil (ratsutamises nimetatakse voldiks ringi diameetriga 6, 8 või 10 m). Kuulub alates 1983.a. FEI alade hulka. Volitžeerimist harrastatakse nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.
  • Rakendisport seisneb hobuse juhtimises kaarikutest. Rakendispordi võistlusaladena harrastatakse koolisõitu (dressage), maastikusõitu (marathon) ja täpsus ehk keeglisõitu (obstacle-cone driving). Võistlusi peetakse ühehobuse-, paaris- ja neljahobuse rakenditega.

Eraldi FEI aladena harrastatakse veel reining’ut (nn. lääneratsutamine) ja erivajadustega inimeste ratsutamist.

Loe edasi: http://www.ratsaliit.ee/


Eesti hobune ponispordis 2001. Raigo Kollom