Pea kõik hobusepidajad ülehindavad oma hobuse töökoormust.

Ülalpidamine

 • Grupiboksis pidamine ja kaks jooksutamist nädalas
 • Boksis pidamine, üks tund rahulikku tööd päevas

Kerge töö

 • Grupiboksis pidamine, üks tund rahulikku tööd päevas
 • Boksis pidamine, üks tund intensiivset kooli-, hüppe- või vankritreeningut päevas

Keskmine töö

 • Igapäevane kahe- kuni kolmetunnine treening kokku 30-minutise galopiga
 • Igapäevane tunnine intensiivne kooli- või hüppetreening ja mõned pikemad väljasõidud
 • Intensiivne kooli- või hüppetreening neli kuni viis korda nädalas ja võistlused nädalavahetusel
 • Igapäevane intensiivne kaarikusõit künklikul maastikul ja maastikusõit nädalavahetusel

Raske töö

 • Igapäevane matkatreening kuue- kuni kaheksatunnise rahuliku tööga
 • Igapäevane kolme- kuni neljatunnine treening kokku 45 minuti galopiga
 • Igapäevane kahe- kuni kolmetunnine intensiivne kooli- või hüppetreening
 • Vankrimatkad künklikul maastikul või terve päeva kestev põllutöö

Väljas peetavatele hobustele on tarvis lisasööta anda alates temperatuurist 10 C, kuna osa nende energiast kulub kehatemperatuuri säilitamiseks.

Kui hobuse koormus kasvab, vähendatakse heina osakaalu ja lisatakse jõusöötasid. Väga koormatud võistlushobuse energiatarbe rahuldamine võib tekitada raskusi, kuna hobune võib sööta süüa ainult piiratud koguses.

Lihavuse astme kindlaks tegemiseks tuleb jälgida hobuse ribisid. Ribisid ei tohi välisel vaatlusel näha olla, aga neid peab olema võimalik kergesti läbi naha katsuda.

 

Hanna Tamsalu, Eesti Hobuse Kaitse Ühing