Artikkel: Virtuaalsed karjatamissüsteemid

Artikkel: Veiste, lammaste ja kitsede kasvatamise keskkonnamõju hindamisest


Metrjal: Mastiiditekitaja määramine  (pdf)

Materjal: Mastiit 12 saateleht (pdf)

Allpool toodud trükised on välja antud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1, koolitus- ja teavitustegevused raames. Meetme rakendamise aluseks on põllumajandusministri 11.03.2010 a määrus nr 27 “Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”. Määruse tekst asub siin.

Eesti hobune 2012

Lihafoorum 2011

Linnuterminid 2011

Terve loom ja tervislik toit 2011

Tapasaadused. Loomsed kõrvalsaadused. Tartu 2010

 


Vaata ka projektinäiteid:

 

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) teadus-arendusosakond vahendab seakasvatusalast informatsiooni ja publitseerib artikleid. Allpool on toodud lingid ETSAÜ kodulehel olevatele teadus-arendus artiklitele ja publikatsioonidele seakasvatusest: