Kalakasvatus on toidukala ja vääriskalade kasvatamisega tegelev kalanduse haru. Kalakasvatus on osa akvakultuurist – kasulike veeorganismide kasvatamisest. kalu kasvatatakse kalakasvanduste tiikides, basseinides ja sumpades, akvaariumites ning looduslike veekogude eraldatud osades.

Nüüdisaja kalakasvatuses on tootmine tööstuslik: kalu söödetakse väärtuslike energiarikaste söötadega, haiguste ennetamiseks valu vaktsineeritakse, vett kasutatakse korduvalt, vee temperatuuri ja hapniku ning orgaaniliste ainete sisaldust reguleeritakse ning tootmine on automatiseeritud.

Loe täiendavat informatsiooni veebilehelt Kalanduse teabekeskus Kalateave.ee.