Tegevuse tüüp: Lisatootmine talus või maakodus.

Maht: Sobib eeskätt Lõuna-Eestisse piisavate veevarude ja sobiva reljeefiga piirkonda, kus võiks tegutseda mõnikümmend tiigipidajat.

Turg: Eeskätt kohalik turg, lähim ümbruskond, turistide ja toitlustusasutuste varustamine.

Vajalikud baasoskused: Põhiteadmised kalakasvatusest ja veekogudest. Nõu saab asustuskalade müüjatelt, kirjandusest ja konsulentidelt.

Tootmiskulud: Uute tiikide rajamine on kulukas. Kõne alla võib tulla juba olemasoleva taastamine või remont, samuti kohandatud veekogude või muul otstarbel rajatud tiikide kasutamine. Kulutusi tuleb teha asustuskalade, sööda ja hooldustööde peale, ka inventari muretsemiseks.

Kasum: Kui tiikide rajamisele ja remondile ei ole vaja kulutada, siis võib saada mõõdukat kasumit juba esimesel või teisel aastal (olenevalt 1 või 2-aastaste kalade asustamisest).

Riskid: Riski põhjustab ilmastik (ebasoodsal aastal võib kasv olla väike või kadu suur); kalavargused; haigused.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • kalaturism;
  • maaturism;
  • maheviljelus.

Soovitused: Mitte investeerida suuri summasid tiikide rajamisse või remonti enne, kui on katsetatud väikeses mahus, omandatud kogemused ja selgunud turusituatsioon. Sõlmida õigeaegsed kokkulepped asustuskalade ostmiseks ja pidada neist kinni. Mitte loota oma kalade paljunemisele, vaid osta kvaliteetne asustusmaterjal kutselistelt kalakasvatajatelt. Vältida teiste kalaliikide massilist esinemist tiikides.