Tegevuse tüüp: sobib lisatootmiseks turismitaludele. Tegu on Eestis küllaltki uue ja alternatiivse tootmissuunaga.

Maht: vähki on võimalik asustada kõigisse sobivatesse veekogudesse eeldusel, et need on katkuvabad, kuid soovitav on pidada selleks kohandatud veekogudes.

Turg: eelkõige kohalik turg, kalaturismiga tegelevad ja toitlustusettevõtted.

Vajalikud baasoskused ja -teadmised: vähikasvatus- ja veekogudealased põhiteadmised, mida saab asustusmaterjali müüjalt ning vastava eriala konsulendilt. Tehnoloogia on suhteliselt lihtne ja omandatav kõigile asjahuvilistele.

Tootmiskulud: Vähitiikide kompleksi rajamine on kulukas; kulutusi ja investeeringumahtusid on võimalik oluliselt vähendada olemasolevaid veekogusid ära kasutades ja ümber korraldades.

Kasum: hea vähijärv annab kasumit rohkem kui hea kalajärv. Kombineerides asustus- ja kaubavähi kasvatamist saab rajatud vähikasvandusest kasumit suhteliselt varakult. Normaalne tasuvusperiood on sel juhul 4 aastat; olemasolevate veekogude kasutamisel muutub see lühemaks.

Riskid: Suureks ohuks on kasvanduse nakatumine vähikatkuga.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • maaturism;
  • kalaturism;
  • mahepõllumajandus.

Soovitused: enne suuremahulise vähikasvatuse rajamist tuleks läbi kaaluda võimalikud riskid, katsetada tegevust väiksemas mahus ja kindlasti osta asustusmaterjal sisse kutselisest vähikasvandusest.