Jõudluskontrolli Keskus (JKK)

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ)

Eesti Tõuloomakasvatuse Liit (ETLL)

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts

Eesti suuremate aberdiin-anguse ja herefordi tõugu lihaveisekasvatajate ühendus MTÜ Liivimaa Lihaveis