Üldiselt võib meil levinud lihaveisetõud jagada tüübilt kahte gruppi:

  • Briti saartel kujunenud tõud: hereford, aberdiin angus, šoti mägiveis ja gallovei.
    Seda tüüpi loomi iseloomustab vastupidavus, hea koresööda väärindamine ja lihasesisese rasva ehk marmori tekkimine.
  • Kontinentaalses Euroopas kujunenud tõud: limusiin, simmental, šarolee, piemont, akviteeni hele, belgia sinine ja aubrak.
    Selle tüübi esindajad on nõudlikumad pidamistingimuste suhtes ja vajavad oma kasvupotentsiaali avaldumiseks paremat koresööta. Samas korrektse söödabaasi ja heade rohumaade puhul saab ka neid tõugusid kasvatada ilma teraviljanuumata. Iseloomulik on nii nahaaluse kui ka lihasesisese rasva vähesus.

Eestis on kõige levinumateks lihaveise tõugudeks hereford ja aberdiin angus – ammlehmi on mõlemal tõul sarnane arv, 2020. a augusti seisuga vastavalt 7780 ja 7714. Mõlemat tõugu loomi peab ca 600 tootjat.

Vaata ka tõuge: dexter  ja šhorthorn.


Lisamaterjale: