Aubraki (Au) tõug pärineb Kesk-Prantsusmaa mäestikust, kus nende lehmade piimast valmistati juustu. Praegu kasvatatakse seda tõugu veiseid lihatootmise eesmärgil nii puhtatõuliste kui ristanditena. Aubraki ja šarolee ristandid annavad lihatootmisel Prantsusmaal häid tulemusi. Loomad on värvuselt hele- kuni tumepruunid, silmade ja nina ümbrus, jalad ning kõhualune on valge. Loomad on sarvedega. Täiskasvanud pullide elusmass on 850…1100, ja lehmadel 550…750 kg. Ammlehmad on heade emaomadustega, võõrutatud noorpullid kaaluvad keskmiselt 360 kg.

Loomad on sööda suhtes vähenõudlikud ja kasutavad seda hästi. Esimesed aubrakid toodi Eestisse Leedust 2009. aastal. Leedu lihaveisekasvatajad hindavad kõrgelt aubraki tõugu just nende hea söödakasutuse ning suure juurdekasvu tõttu.