Belgia sinine (Belgian blue, Bb) tõug on aretatud Belgias šorthorni tõu baasil. Praegu on Belgias seda tõugu veiseid 1,5 miljonit, mis moodustab kogu maailma belgia sinise populatsioonist 98%. Kogult kuuluvad loomad keskmiste tõugude hulka. Pullvasikate keskmine sünnimass on 47 ja lehmvasikatel 44 kg. Täiskasvanud lehmade kehamass on 850…900 kg ja pullidel 1100…1250 kg. Värvuselt varieerub helesinise, musta ja valge kombinatsioonis. Luustik on suhteliselt nõrk, jalad tugevad ning pea suhteliselt väike. Belgia sinine on topeltlihasuse musternäidis. Väljanägemiselt on loomad erakordselt võimsa lihastikuga. Veised on nudid.

Belgia sinist tõugu noorpullide rümbasaagis on kuni 70%. Nende rümp on kõrge kvaliteediga, kus liha suhteline hulk on 80% ja luid ainult 14%, mis on teisate lihatõugude hulgas parim. Belgias peetakse seda tõugu kõige tulusamaks kogu maailmas.

Tõu suureks miinuseks on väga raske poegimine, mis toimub eranditult keiserlõike abil, ristandid aga poegivad enamasti normaalselt, juhul kui nende emal puudub topeltlihasus.

Esimesed belgia sinist tõugu noorpullid osteti Eestisse 2006. aastal. Praeguseks on meil piimalehmade ristamine belgia sinisega üsna levinud.