Heinaseemne koristamise kõrvalproduktiks saadakse seemneheinapõhku. Lisaks heinakõrrele esineb siin veel alusheina, mis vastab toiteväärtuselt tavalisele kuivale heinale. Seemneheinapõhu toiteväärtus ongi heina ja teraviljapõhu vahepealne. Seemneheinapõhk sobib talveperioodil hästi lehmadele, aga seda võib kasutada ka mullikatele. Kuna seemneheinapõhk sisaldab suhteliselt vähe proteiini, tuleks selle söötmisel anda juurde mõnda proteiinirikkamat sööta. Sademeterikka sügise puhul on soovitav seemneheinapõhku ammoniseerida, mille tulemusena põhu söödavus paraneb ja toitainete väärtus suureneb.