Silo on lihaveistele suurepärane sööt. Seda kasutatakse viimasel ajal üha rohkem, kuna heinategemine sõltub ilmastikust ja selle tegemise tehnoloogiline protsess on küllaltki aeganõudev. Silo valmistamine ja selle kasutamine söötmiseks on aga üsna lihtne. Silo kasutatakse lihaveiste söödana peamiselt suuremates karjades. Sobiv aeg silo tegemiseks on siis kui taimede õitsemisfaas on läbi ja algab peade moodustumine. Silo toiteväärtus sõltub suuresti sileeritavast materjalist. Silo on sobiv sööt nii noorkarjale kui ka ammlehmadele. Viimasel ajal valmistatakse kuivainerikkamat ehk nn. kuivsilo. Selleks niidetud heina närvutatakse kuni 1 ööpäeva vältel ja seejärel pressitakse rullidesse ning kiletatakse.