Teraviljapõhku kasutatakse lihaveiste söötmisel väga palju. Kõige parem on kaerapõhk, peaaegu sama hea on odrapõhk. Nisu ja rukkipõhk on toiteväärtuselt kehvemad. Põhu toiteväärtust parandatakse selle ammoniseerimisega, mida tasub teha sel juhul, kui muud koresööta on vähe ja põhku palju. Ainult põhku ei tohiks nuumloomadele anda koresöödana, seda võiks sööta koos heina ja siloga. Heas toitumuses vanematele lehmadele sobiks koresöödana anda ka ainult põhku. Hea põhu seeduvus läheneb kehva heina omale. 1 kg odrapõhku sisaldab 6 MJ/kg metaboliseeruvat energiat ja 7 g seeduvat proteiini.