Seoses üleminekuga kanade intensiivsetele pidamisviisidele on tunduvalt tõusnud nende füsioloogiline koormus, kuid sellega koos kipub langema munade kaubanduslik ja bioloogiline väärtus. Suurenemistendentsi näitab pragunenud munade osatähtsus.

Hinnatakse munakoore värvust, koore tugevust, muna suurust, kuju, massi, värskust, maitseomadusai, valge tihedust, veretäppide puudumist, rebu värvust ja selle ühtlikkust. Esmane eesmärk on et kanad muneksid võimalikult palju normaalse kuju, keskmise massi ja tugeva koorega mune. Tarbijat huvitab eelkõige muna mass, maitse ja tugevus.

Muna maitse ja lõhn on subjektiivselt määratavad. Erinevaid maitseid ja lõhnu ei saa munadele sööda kaudu anda, isegi mitte kõrge kontsentratsiooniga maitseaineid söötes. Pikaajaline rääsunud rasvade söötmine halvendab siiski muna maitset.  Munade ebameeldiv maitse ja aroom on tingitud peamiselt viletsatest hoiuruumidest, hallitanud taarast või pikaajalisest säilitamisest pärast munade pesemist antisanitaarsetes tingimustes.

Väga oluline näitaja on munakoore paksus, millest otseselt sõltub tema tugevus. Purunenud või mõradega munaad toovad firmadele suurt kahjumit. Munade purunemise põhjused on:

  • nõrk koor;
  • hoolimatus ja oskamatus käsitsemisel;
  • häired munakogumismehhanismide töös ja vead puuride ehituses.

Toodetud munade kvaliteeti määratakse munalaos või pakkekeskuses. Juba lindlates sorteeritakse pragunenud ja määrdunud munad eraldi. Munalaos suunatakse munad pärast pesemist sorteerimismasinasse, kus nad liiguvad konveieril üle tugeva valgustuse (pimendatud kambris). Seal korjatakse välja kõik koore- ja sisuvigadega munad. Läbivalgustamisel jälgitakse munakoore seisundit, õhuruumi suurust, rebu asendit munas, vereplekkide esinemist rebul ja iduketta suurust. Värske muna koor on pinnalt matt. Tume, hall või marmorivärvi koor viitab muna vananemisele. Õhuruumi laius on värskel munal 10-sendise raha suurune. Iduketas ei tohi olla märgatav, rebu peab asetsema muna keskel. Läbivalgustamise järel jaotab sorteerimissmasin munad kaalukategooriate järgi rühmadesse.

Munade EU klassifikatsioon

A klassi munade miinimumnäitajad:

koor ja kutiikula: normaalne, puhas, vigastusteta.

Õhuruum: statsionaarselt ei ületa kõrgus 6mm, kuid mune markeeritakse sõnaga “ekstra”, siis mitte üle 4 mm.

Mune, mida kavatsetakse turustada sõnaga “ekstra”, peab olema väljastatud või kogutud pakenduskeskusesse igal tööpäeval igalt tootjalt. Kui selline väljastamine ja kogumine toimub igal teisel päeval, peab farmis mune ümbritsev temperatuur olema mitte üle 18 ºC.

Munavalge: selge, läbipaistev, geelja konsistentsiga, lisanditeta; munarebu: läbivalgustusel vaid varjuna nähtav, selgelt tajutavate piirjoonteta, muna pööramisel tsentrist mittemärgatavalt välja liikuv, lisanditeta; looteketas: areng ei ole tajutav; lõhn: kõrvallõhnata.

A klassi munad ei tohi olla enne ega pärast sorteerimist pestud ega mingil muul moel puhastatud.

B kassi munade miinimumnäitajad: koor: normaalne ja vigastusteta; õhuruum: kõrgus mitte üle 9 mm; munavalge:selge, läbipaistev, lisanditeta; munarebu: läbivalgustusel vaid varjuna nähtav; looteketas: areng ei ole tajutav; lõhn: kõrvallõhnata.

B klass hõlmab kolme tüüpi mune: jahutamata ja konserveerimata munad; jahutatud muna; säilitatud munad.

C klassi munad on munad, mis ei vasta A ja B klassi munadele kehtestatud nõuetele. Need võivad olla üle antud toiduainetetööstusele.

A klassi munade sorteerimine:

Muna mass Miinimum mass
XL väga suur vähemalt 73g 7,3 kg/100 muna
L suur 63…73 g 6,4 kg/100 muna
M keskmine 53…63 g 5,4 kg/100 muna
S väike alla 53 g 4,5 kg/100 muna

Jaanus Hämmal,
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut