Loomatauditõrje seadus sätestab, et LOOMATAUD on  bioloogilise haigusetekitaja tekitatud haigus loomal, mis võib kas otsese kontakti või vahendajate abil kanduda ühelt loomalt teisele, loomalt inimesele või inimeselt loomale. Samuti loetakse loomataudiks selline loomade massiline haigestumine, mida põhjustaval teguril puudub omadus üle kanduda.

Ohtlike loomataudide  eeskirjad leiad:

    • Nt Antibiootikumiravi juhend produktiivloomade, kodulindude ja kalade raviks (2017) Väljaande fail (431.37 KB, PDF)
    • Nt Bioohutus farmis sigade Aafrika katku vältimiseks (2015) Plakati fail (3.52 MB, PDF)
    • Nt Abiks mesinikule mesilashaiguste äratundmiseks (2015) Link veebimaterjalile »

Ennetamine

Loomataudide ennetamise meetmeid võetakse selleks, et hoida haigust eemal loomapopulatsioonidest, karjadest ja loomarühmadest, kus seda veel ei esine, või selleks, et piirata haiguse levikut karja piires. Loomataudi leviku ennetamine tugineb suuresti bioloogilise ohutuse meetmete võtmisele. Bioohutusmeetmed on näiteks põllumajandusettevõttesse toodud uute loomade eraldamine, haigete loomade eraldamine, inimeste liikumise ning loomade ja varustuse veo reguleerimine, loomasööda korrektne kasutamine, rajatiste korrashoid ja desinfitseerimine jne.

Loomapidaja on kohustatud bioohutusmeetmeid loomataudi leviku tõkestamiseks pidevalt võtma. Vajalikke bioohutusmeetmeid võetakse ka selleks, et ennetada haiguste sissetoomist Eestisse.


Ravijuhised

põllumajandusloomade ravijuhised (15 tk, 2018)

ravijuhised põllumajandusloomade liigi ja ravi põhiselt (2019 vene keeles, 15 tk)
Основные принципы использования антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных
Паразитарные болезни овец, вызванные кишечными паразитами
Проблемы нижних дыхательных путей у овец
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У СВИНЕЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТ У КОРОВ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ ЛЁГКИХ У ТЕЛЯТ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ МАТКИ У КОРОВ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ МАТКИ У СВИНЕЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ВЫМЕНИ КОРОВ В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ КЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА
Руководство по лечению мастита у свиноматок
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОНОСА И КАШЛЯ У КУР
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОНОСА У ПОРОСЯТ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОНОСА У ТЕЛЯТ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОНОСА У ЯГНЯТ

Loomapidamise arvestuse pidamise juhised

 

teabematerjal: sõra tervishoid