Farmi sise- e. mikrokliimat iseloomustavad parameetrid jagunevad järgmiselt:

• füüsikalised parameetrid, milleks on  õhu temperatuur, -suhteline niiskus ja –liikumise kiirus, valgustatus ning müra;
• keemilised parameetrid, mida iseloomustavad õhu  gaaside ja lõhnaainete sisaldus ning
• bioloogilised parameetrid, mille näitajateks on mikroorganismide ja peenosakeste kontsentratsioon.

Autor: Allan Kaasik (november 2014)