Heliks nimetatakse  mehhaanilisi  võnkeid gaasilises, vedelas ja tahkes keskkonnas. Regulaarset õhu vibratsiooni kuuleme puhta muusikalise toonina. Õhu vibratsioon on vahelduv õhu tihenemine ja hõrenemine. Helikõrgus oleneb sagedusest, mida suurem sagedus, seda kõrgem heli.

Müra on heli, mis tekib heliallika korrapäratul võnkumisel. Müra erineb muusikalisest helist konkreetse helikõrguse puudumise tõttu. Müra on aperioodiline heli, mis koosneb suurest hulgast erineva kõrguse ja tugevusega lihtsatest toonidest. Müra e. mürareostus e.  helireostus on füsioloogiliselt ja psüühiliselt soovimatu ebameeldiv heli ning elukeskkonnas üks reostuse liike, mis häirib inimeste, loomade või ka taimede elutegevust.

Noore inimese kuuldepiirkond jääb vahemikku 20 Hz kuni 20 000 Hz (20 KHz). Vanusega kõrgete helide tajumine langeb. 60-ne aastane inimene ei taju tavaliselt üle 10 000 Hz heli.

Loomad tajuvad helisid inimesest paremini s.t. nende kuuldepiirkond on laiem. Näiteks hobuse kuuldepiirkond on vahemikus 150 – 33 000 Hz, koeral 60 – 40 000 Hz, veisel 150 – 37 000 Hz ja kassil 40 – 80 000 Hz.

Müra jaguneb sageduse alusel madala (<800 Hz) ja kõrge (>800 Hz) sagedusega müraks. Sääsepinina sagedus on näiteks ca ~ 600 Hz. Inimese kuulmine on  kõige tundlikum sagedusvahemikus 2000-5000 Hz. Kõige kahjulikum mürasageduse vahemik on 2000-8000 Hz.
Oma iseloomult võib müra olla kestev (üle 4 tunni), lühiajaline (kuni 4 tundi); stabiilne (kõikumine kuni 5 dB) ja impulssmüra (impulssheli – alla 1 sekundi kestev heli). Tervisele kahjulikumad on kõrgsageduslikud ja impulsitüüpi mürad.

Müra  looduslik foon  vaikse ilmaga vabas looduses on  10 – 20 dB. Optimaalne  müratase  loomaruumides peaks olema  ≤ 70 dB/24 h. Äkilist mürataseme tõusu (impulssmüra) tuleb vältida. Veiseid ei tohi pidada ruumis, kus müratase ületab pidevalt 65 dB (https://www.riigiteataja.ee/akt/13215393). Sigade pidamise ruumis või ehitises tuleb vältida pidevat mürataset, mis ületab 85 dB (https://www.riigiteataja.ee/akt/111122012002).

Mürataseme  mõõtmisel loomaruumis tuleb järgida järgmisi reegleid:

  • Ei mõõdeta otsese pideva müraallika (ventilaatorid, jms)  vahetus läheduses.
  • Eraldi fikseeritakse lühiajaliste tugevate  müraallikate (traktorid, jms) toimimine.
  • Mõõtepunktide arv sõltub loomaruumi suurusest.

Autor: Allan Kaasik (november 2014)