Valgustatus ehk valgustustihedus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab pinnaühikule langevat valgusvoogu ehk täpsemalt valgusvoo tugevust.

Üldvalgus on ruumis ühtlaselt jagunev üldine valgus. Kohtvalguseks nimetatakse ühe koha või eseme väljavalgustamiseks mõeldud valgusvihku, mille annavad kohtvalgustid.

Valgus loomapidamisruumides on vajalik organismi füsioloogiliste protsesside normaalseks kulgemiseks, inimeste mugavaks tööks ja farmides puhta tootmiskeskkonna hoidmiseks. Valgus tagab nägemisfunktsiooni. Samuti on valgusel füsioloogiline ja psüühiline mõju. Loomapidamisruumidele kehtivad minimaalsed valgustatuse nõuded. Veiste pidamise ruum peab olema piisavalt valgustatud (loomulik või kunstlik valgustus) igapäevaselt vähemalt kell 9.00-17.00 (RTL 2009, 69, 1017 https://www.riigiteataja.ee/akt/13215393; RTL 2008, 59, 826 https://www.riigiteataja.ee/akt/12991686).

Sigu  ei tohi pidada alaliselt pimedas. Sigade pidamise ruum peab olema piisavavalt valgustatud loomuliku või kunstliku valgustusega. Kunstlik valgustus tugevusega vähemalt 40 luxi peab olema sisse lülitatud  vähemalt kell 9.00-17.00 (RTL 2008, 84, 1165 https://www.riigiteataja.ee/akt/111122012002).

Valgustatuse mõõtmisel loomaruumis tuleb järgida järgmisi reegleid:

  • Mõõtepunktide arv sõltub loomaruumi suurususest ja loomade arvust.
  • Mõõdetakse seisva looma pea kõrguselt ja eeskeha piirkonnas (eriti fikseeritud loomade puhul).
  • Anduri asend:  küünarnukist veidi kõverdatud ette sirutatud käes, minimeerimaks mõõtja enda varju langemist andurile.
  • Anduri positsioonid mõõtmisel:

1. positsioon ↑ (andur suunatud üles)
2. positsioon ↓ (andur suunatud alla)
3. positsioon ← (andur suunatud vasakule)
4. positsioon → (andur suunatud paremale)
5. positsioon ↕ (andur suunatud ette piki vahekäiku)
6. positsioon ↨ (andur suunatud taha piki vahekäiku)

  • Kogu ruumi valgustus leitakse mõõtepunktide  keskmisena.

Autor: Allan Kaasik (november 2014)