Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) teadus-arendusosakond vahendab seakasvatusalast informatsiooni ja publitseerib artikleid. Allpool on toodud lingid ETSAÜ kodulehel olevatele teadus-arendus artiklitele ja publikatsioonidele seakasvatusest: