Kuldisperma, selle käsitlemine seemendusjaamas
Kultidelt võetud sperma kontrollitakse laboris. Seal viiakse läbi sensoorsed uuringud värvusele, konsistentsile, lõhnale, lisanditele jm. ning mikroskoopilised uuringud liikumisaktiivsusele ja anomaalsete spermide väljaselgitamiseks. Edasi määratakse ejakulaadi maht ja tihedus. Tihedus, s.t. spermide arv mm3 kohta, võib erinevatel kultidel kõikuda 100 000 kuni 500 000-ni. Et ühe spermaportsjoni jaoks on vaja vähemalt 2 miljardit spermi, tuleb iga kuldisperma kohta eraldi määrata kindlaks lahjendusmäär.
Töödeldakse ja turustatakse ainult kvaliteedinõuetele vastavat spermat.

Sperma konserveerimine
Et kvaliteetse värske sperma säilivusaeg on piiratud, pikendatakse spermide eluiga ja viljastamisvõimet aeglase jahtumise ja lahjendamise abil. Sperma säilitustemperatuur peab püsima 17° C  juures, kontsentratsioon peab olema 2,5 – 3 miljardit spermi doosis. Nende abinõude eesmärgiks on spermide viimine munandimanuses valitseva keskkonna sarnasesse keskkonda. Selleks tuleb spermide ainevahetus- ja liikumisaktiivsust piirata.

Seega on väga oluline hoida spermat kahjustavate mõjude eest sperma võtmise, töötlemise, transportimise ja säilitamise ajal kuni selle kasutamiseni. Sperma ei tohi kahjustada suured temperatuuri kõikumised, külmašokk, valgusmõju, vesi, desinfitseerimisained, veri jms. Teisalt ei tohi nende liikumisaktiivsust liiga vara suurendada (tugev raputamine, temperatuuritõus).

Pärast lahjendusaine lisamist jagatakse kuldisperma 90-100 ml doosidesse ning pakitakse plastiktuubidesse. Seejärel tuleb tuubid märgistada kleebisega, millel on kuldi nimi, identifitseerimisnumber, tõug ja kuupäev.

Pakendamine ja transport
Tellitud spermatuubid pakitakse mitmekihiliselt tsellofaani ning paksuseinalisse polüstüreenkarpi. Tuleb vältida suuri temperatuurikõikumisi.

Sperma säilitamine ja hooldamine kohapeal
Seemendusjaamas tehtud uuringute tulemusel on tagatud saadetava sperma kõrge kvaliteet. Sperma viljastamisvõime jääb eeskirjadele vastaval käsitsemisel püsima vähemalt kolmeks päevaks. Ebaõige kasutamise puhul võib aga sperma kvaliteet väga kiiresti langeda ning viljastamistulemused halvenevad. Seetõttu tuleb jälgida järgmist:

  • Spermadoose tuleb säilitada pimedas, vältides nende tugevat raputamist.
  • Säilitamistemperatuur peab püsima 16-18 oC piires.
  • Üks kuni kaks korda päevas tuleb spermatuube ettevaatlikult loksutada. Sel teel jaotuvad spermirakud, mis vajuvad kiiresti tuubi põhja, uuesti ühtlaselt lahjendaja-toitelahusesse. See pikendab nende eluiga.

Soovitav on hoida spermadoose paksuseinalises, hästi isoleeritud anumas jahedas ruumis. Säilitamisruumis ja -anumas tuleb regulaarselt kontrollida temperatuuri. Kui temperatuur langeb või ületab õiget säilitamistemperatuuri, tuleb valida muu anum või sobivam ruum.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja, ETSAÜ

Seemendusjaama kuldid
Seemendusjaama kulte kontrollitakse regulaarselt sperma kvaliteedi, seemendustulemuste ja anomaaliate esinemiste suhtes vastavalt jõudluskontrolli andmetele. Kontrolltulemustest lähtuvalt vahetatakse baasaretusfarmide jaoks ettenähtud seemendusjaama kuldid välja järjest paremate aretusväärtustega noorkultidega. Seemendusjaama tulnud puhtatõuliste noorte kultide sperma müük toimub järgmise skeemi alusel:

  • 3 kuu jooksul eelistatuna baasaretusfarmid;
  • järgmise 4 kuu jooksul eelistatuna aretusfarmid.

Kultide tunnustamine seemendusjaamas toimub regulaarselt iga kuue kuu tagant aretuskomisjoni poolt vastavalt aretusseadusele. Hinnatakse:

  • sperma kvaliteeti;
  • kuldi sigimisvõimet ja pesakondade suurust (puhasaretuses ja ristandkarjades);
  • kuldi järglasi (puhasaretuses ja ristandkarjades);
  • kuldi välimikku ja arengut.

Hea aretusväärtusega kulte kasutatakse seemendusjaamas kuni parema aretusväärtusega kultide leidmiseni.

Kuldisperma, selle käsitlemine kuldijaamas
Kultidelt võetud spermat kontrollitakse laboris, mille käigus määratakse sperma värvus, konsistents, lõhn, lisandite olemasolu jm. näitajad ning tehakse mikroskoopilised uuringud spermide liikumisaktiivsusele ja anomaaliate esinemisele. Samuti määratakse ejakulaadi maht ja tihedus. Tihedus, s.t spermide arv mm3 kohta, kõigub erinevatel kultidel 100 000 kuni 700 000-ni. Et ühe spermadoosi jaoks on vaja vähemalt 2,5 miljardit spermi, tuleb iga kuldisperma kohta eraldi määrata kindlaks lahjendusmäär.

Töödelda ja turustada võib ainult kvaliteedinõuetele vastavat spermat. Kuldisperma kvaliteeti jälgitakse 24, 48 ja 72 tundi pärast töötlemist kolme kontrollprooviga.