Sigalate puhastamine ja desinfektsioon on vajalikud, et takistada loomade tervise ja jõudluse hiilivat, märkamatut halvenemist. Tuleb läbi viia korraga terves laudas.

Kõik sisse – kõik välja – e. voorude põhimõtete kasutamisel tuleb kõik loomad enne põhjalikku puhastamist ja sellele järgnevat desinfitseerimist lautadest ja laudaosakondadest välja viia. Paljude nuumafarmide madal sigade jõudlus on voorude meetodit kasutades tingitud sellest, et karja jäetakse uute põrsaste paigutamisel veel eelmise vooru loomi või on puhastamine ja desinfitseerimine ebapiisav.

Kõik loomad tuleb kaasata puhastamisse ja desinfitseerimisse. Arengus mahajäänud, kängunud jms. loomad tuleb ettevõttest kõrvaldada.

Probleemsed objektid, nagu näiteks söötmis- ja õhutusseadmed, tuleb tingimata samuti puhastada ja desinfitseerida (näiteks aitab õhutusseadmetest intensiivne tolmu eemaldamine vähendada streptokokkide arvu).
Bakterite põhilised tekkekohad

  • 1 g laudatolmu (0,35-100 mg/m2) – 300 mln. bakterit
  • 1 g seljakarvu – 100 mln. bakterit
  • 1 g allapanu (saepuru) – 2,0 mln. bakterit
  • 1 g segatud jahusööta – 2,0 mln. bakterit
  • 1 cm2 põrandapinda – 1,0 mln. bakterit
  • 1 l õhku – 1000 bakterit

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja