Jahvatamine
Sigade põhisöödaks on teraviljad. Toitainete omastamine teraviljadest suureneb nende jahvatamisel. Terveid teri seedivad sead ligikaudu 10% halvemini ja kulutavad samavõrra teri rohkem kui paraja peenusega jahu. Liiga peen jahu põhjustab sigadel maohaavandeid ja soolte limaskesta põletikku, mis halvab nii kasvavate kui ka sugusigade jõudlust. Sigadele söödetava jõusööda optimaalne peenus on 0,8-1,2 mm. Praktikas saab liiga jämedaid söödaosakesi eristada silmaga nii jahus kui ka väljaheidetes. Püüliga sarnane ja kergesti tolmav jahu alandab sigade jõudlust ja on kahjulik ka sigalas töötavatele inimestele oma suure tolmavuse tõttu.

Termiline töötlemine
Riknemistunnustega jahu ja segajõusööda aurutamine vähendab sigade haigestumist (seedehäired, maksaväärastus) ja ka suremust. Seda seostatakse tervistkahjustavate mikroobide hävitamisega aurutamisel. Aurutatud sööt on maitsvam, sest osa jõusöödas olevast tärklisest muutub suhkruks. Sigadele antava kartuli aurutamine suurendab selle seeduvust.

Sigadele söödetavate tapajäätmete, karusloomade lihakehade ja lõpnud loomade aurutamine on vajalik nakkushaiguste vältimiseks.

Aurutamisel on aga ka oma puudused. Ligikaudu 10% lüsiinist muutub aurutamisel omastamatuks, mis vähendab valgu bioloogilist väärtust. Osaliselt hävivad söödas sisalduvad A-, B12-vitamiin, toimeained ja ensüümid. Aurutamisel suureneb nitriti kui tervistkahjustava aine kontsentratsioon, eriti juurviljades. Korralikul aurutamisel hävivad küll hallitusseened, kuid mitte nende poolt produtseeritud toksiinid. Need ongi riknenud jõusööda kõige kahjulikumad ained.

Aurutamisega suurenevad lisakulutused – vaja on söödakööki ja vastavaid seadmeid, oluliselt kasvab energiakulu. Seetõttu tuleb aurutamist pidada hädaabinõuks osaliselt riknenud sööda söötmisel.

Peenestamine
Sigadele antavad rohusöödad (haljassööt, silo) ning mugul- ja juurviljad tuleb peenestada. Peenestatud sööt rikneb ruttu, eriti soojade ilmadega päikesepaistel. Sigadele saab sööta ka heina- ja põhujahu (tiinetele emistele nende rasvumise vältimiseks).

Kartul ja juurvili tuleb enne peenestamist pesta. Toorest peenestatud kartulit võib sugusigade ja nuumikute ratsiooni võtta umbes pool antavast aurutatud kartuli kogusest. Sigadele sobib noor, enne võrsumist või õitsemist koristatud rohusööt.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja