Kesikute kiire kasvu ja hea söödaväärinduse tagab nende isukohane söötmine täisväärtusliku, kõikide toitefaktorite osas hästi tasakaalustatud ratsiooniga. Intensiivse tailihakasvu perioodil tuleb eriti jälgida kriitiliste aminohapete sisaldust söödas, ratsiooni koguproteiinitase ei ole kõige olulisem näitaja.

Võimaluse korral tuleks emiseid ja orikaid pidada eraldi sulgudes. Selliselt toimides saab kokku hoida sööta ja võimaldub toota kvaliteetsemaid lihakehasid, sest orikad hakkavad võrreldes emistega varem rasvuma ning üldjuhul on nad aplamad ja söövad kiiremini.

Erinevalt kesikutest tuleb nuumikutele antavaid söödakoguseid piirata, neid ei söödeta isu järgi (eriti lõppnuumal). Vabasöötmisel kasvavad nuumikud küll rohkem, kuid see toimub suurema rasvaladestumise arvel, mistõttu suureneb söödakulu juurdekasvuühiku kohta ning lihakeha kvaliteet alaneb, sest sead on paksema pekiga.

Kesikuid ja nuumikuid söödetakse harilikult kaks korda päevas. Kasvavatel sigadel väheneb sööda kuivaine suhteline tarbimine kehamassi suurenedes. Kuivsööta tarbivad põrsad 5-6%, kuni 60 kg kesikud 4% ja nuumikud ligikaudu 3% oma kehamassist.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja