Noorte suguemiste söötmine ei erine oluliselt samaealiste nuumsigade omast kuni nende 5,5 kuu vanuseks saamiseni. Selles eas saabub meil peetavatel seatõugudel tavaliselt puberteet – algavad esimesed innatsüklid. Siis on õige aeg nooremistele antavaid sööda- ja energiaannuseid vähendada 2-2,25 kg-ni (27-30 MJ metaboliseeruvat energiat).

Nooremistele sobiva sööda metaboliseeruva energia sisalduseks on 13,5 MJ/kg. Noorte emiste söötmisel tuleb jälgida nende konditsiooni e. toitumust. Väga õhukese pekiga sigade söödaannuseid tuleb suurendada, rasvuma kippuvatel emistel tuleb söödakoguseid piirata. Teist korda indleva 110 kg raskuse nooremise pekipaksus viimase roide kohalt 7 cm selja keskjoonest külje suunas mõõdetuna (P1) võiks olla 20 mm.

Nooremiseid võiks seemendada/paaritada 3. innaajal. Kümme päeva enne inna saabumist suurendatakse nooremistele antavat söödakogust 1 kuni 2 kg võrra. Nooremiste tugevam söötmine innaperioodi eel suurendab ovuleeruvate munarakkude arvu, seega on võimalik saada suuremad põrsapesakonnad. Pärast nooremise tiinestamist vähendatakse antavaid söödakoguseid 2-2,25 kg-ni. Paaritus- (seemendus-) järgne söötmistaseme alandamine vähendab sigadel embrüonaalset suremust.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja